D taldea (Rosa Parks)

MUNDUA DUGU ETXEA
06/02/2017
1.JARDUERA
Otoitza: hasteko, eta solidaritate astea aurkezteko, karabanren bideoa ikusi dugu, indar lerroen urte honetako bideoa dena. Aurtengo leloa, "Mundua dugu etxea" da, eta uste dugu oso esanguratsua dela solidaritate astean lantzen ari garen gaiarekin, mundua denon etxea delako, berdin da zein arraza, kolore edo generokoak garen. 

Jolasa: ondoren, taldeko dinamikan sartzeko asmoz, jolas bat egin dugu.

2.JARDUERA
Aretoko aukezpena: hurrengoz, Evak, Beak eta Alboaneko Miguelek aste honetan egingo dugun gaia aurkeztu digute. Gutxi gora behera hau da esandakoa:
           Proiektuaren galdera: Zer egin dezakegu gazteok?
 1. Arrazismoaren aurka egin.
 2. Emakumeen eta gizonen eskubiden berdintasunaren alde egin.
 3. Denok batu eta martxak egin.
 4. Pertsona bakoitzak, gauza txikiak egninez mundua aldatu dezakegu.
 5. Gizartean mugarik ez ipintzea.
 6. Pertsona guztiak errespetatzea.
 7. Boteretsuak direnak ez dira gu baino gehiago, ez bagaude haiek esaten dutenarekin adoz, ez diegu kasurik egin behar (aldatzen saiatu)

3. JARDUERA
Inkesta: jarduera hau hastetko, inkesta bat egin dugu. Horretarako, lehenengo gure buruzko galdera batzuk erantzun ditugu, gure artean ditugun desberdintasunak ikusteko. Hortik ondorio bat aatera dugu: Pertsona guztiak desberdinak gara eta pentsatzeko modu desberdinak ditugu. Ondoren, inkesta burutu dugu DBH-tik. Hauek izan dira erantzunak:
Hau egin ondoren, hau da atera dugun ondorioa: neska eta mutil bat atera ditugu kalse bakoitzetik, naska asko gauean bakarrik joateko beldur dira eta mutilak, berriz, ez. Biek mutilek eta neskek txarto ikusten dute gizonak emakumeak baino lehenago kontratatzea.
4.JARDUERA


07/02/2017
1.JARDUERA

Otoitza: Gaur, hasteko otoitz bat egin dugu. Otoitza atzoko bideoan agertu zen testua izan da. 

Ondoren, taldeko konfiantza indatzeko, jolas bat egin dugu.

2.JARDUERA

Arrazakeriaren historia: hirugarrenez, arrazakeriaren historiari buruzko informazioa bilatu dugu, hiru informazio iturri desberdin erabiliz. Pertsona batek liburuan bilatu di informazioa, bi pertsonek Borjak emandako artikulu bat irakurri eta azpimarratu dute eta azkenengo pertsonak interneten bilatu ditu gertaera garrantzitsuak.

Denbora lerroa: Arrazakeriaren hitoriari buruzko informazioa bilatu ondoren, datarik garrantzitsuenak aukeratu ditugu eta denbora lerro batean kokatu ditugu. Hau izan da horren ekoizpena:


3.JARDUERA
Papa, ¿qué es el racismo? 3. jarduera hasteko, irakasleak emandako testu bat irakurri dugu, irakurketa kooperatiboa erabiliz. Lehenengo pertsonak irakurtzen du, bigarrenak azpimarratzen du, hirugarrenak apunteak hartu ditu etaazkenengoak dudak idatzi ditu.

4.JARDUERA
Definizioak: hurrengo jardueran, diskriminazioa, arrazakeria, xenofobia eta neo-arrazakeria definitu ditugu, ondoren irakasleak emandako orri batekin konparatuz. Hau izan da emaitza:
             Discriminación: Acto de agresión en el que se excluye a una persona de un grupo social, por sus características o por algún tipo de enfermedad/lesión.
             Neoracismo: La pérdida de la propia identidad.
             Racismo: Rechaza a un humano por alguna característica diferente a la mayoría.
             Xenofobia: Odio, hostilidad hacia los extranjeros.

5.JARDUERA
Testigantzak: Azken ariketa hau egiteko, pertsona desberdinen testigantza batzuk irakurri ditugu eta galdera batzuei erantzun diegu. Guk irakurritakoa Alain Diabanza izan da. Honek izan dira erantzundako galderak:
              Zer sentitu duzu lekukotasunak irakurtzean?
Alde batetik, pentsatu dugu exageratu duela. Beste aldetik, errespetu falta bat iruditu zaigu, beltz bakarra delako berari gelditu izana.
              Zuretzat zein izan da deigarriena eta zergatik?
Beltza delako, galdetzea ea kartzeln izan den.
              Zure ustez, halakorik gertatu lekizuke noizbait?
Ez, gu bizi garen sozietatean guri ez zaigulako gertatuko. 
              ¿Puedes reconocer algún concepto que hayamos estudiado en este texto?
Diskriminazioa: tratatzen duen modua desberdina da besteekiko. Berari bakarrik gertatzen zaiolako, beste zuriei ez.

08/02/2017
1. JARDUERA
Otoitza: indar lerroko abestia entzun dugu.
Entzun dugun abestia (pelikula zertaz doan jakiteko): Oh freedom!
Bertako hitz batzuk: freedom (askatasuna)...

2. JARDUERA
Pelikula bat ikusi dugu eta bere izena "Selma" izan da.
Pelikula honen protagonista Martin Luther King izan da eta berak borrakatzen zuen beltzen eskubideen alde.Borroka horretan ikusten da nola beltzak ez ziren ia ezertarako balio hau  da film honek isladatzen  nahi duena . Martinek lortu nahi duena da beltzen eskubideak biztanle modukoak tratatu izateko.


TALDE HAUSNARKETA: guk talde moduan pentsatu dugu beltzaran gizartea oso zigortuak izan direla azal kolore ezberdina dutelako baita ez dela bidezkoa gende multzo batek horrelako gauzak sufritzea

3.JARDUERA 

4.JARDUERA.


09/02/2017
1.JARDUERA
Otoitza: Hasieran, abestia entzun dugu eta abestiaren letra aztertu dugu.

2.JARDUERA
Testuak irakurri ondoren, Aristoteles eta Platoni buruzko testuak irakurri ditugu eta aztertu.
Biak filosofoak dira.

Aristotelesen ezaugarriak:
-K.a. IV. mendearen amaierako filosofoa izan zen.
-Zoriontasuna bertutearekin identifikatzen da.
-Moderazioa, bertute nagusia zen.
-Giza bertutea gure berezko izenarekin bat egitea.

Adib.: Emakume nagusi bat dago. Gero, gizon bat agertzen da eta pistola batekin esaten dio poltsoa emateko. Orduan, zu hor zaude eta EZ DUZU DENBORARIK PENTSATZEKO ZER EGIN!

ILUSTRAZIOA:
-Mugimendu kultural, politiko eta filosofikoa izan zen.
-Pentsamendu askea defendatzen dute ilustratuek.
-Arrazoiekiko askatasuna zuten.
-Erlijioa kritikatu zuten intoleratzia izateagatik. 
3.JARDUERA
Olympe de Gouges
BIZITZA
 • Montalban jaio zen, 1748 an.
 • Ezkondu zen, baina ez zen pozik izan eta laburra izan zen ezkongaia.
 • Seme bat izan zuen, Pierre Aubury.
 • Reboluzio Frantsesean bizi zen.
 • 15 urterekin ezkondu zen, Aubury-rekin.

 • Bere senarra hil zenean, Parisera joan zen bizitzera eta idazten hasi zen
 • Drama asko idatzi zituen
 • Antzerki obra asko idatzi zituen
 • Girondinoak defendatzeagaitik atxilotu zuten
 • Gillotinaz hil zuten
IDEIA GARRANTZITSUAK
 • Feminista bat izan zen.
 • Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana liburua idatzi zuen
 • Esklabitudearen abolizioaren alde zegoen
 • Botereen banaketa defendatzen zuen
 • Robespierren politikaren aurka zegoen
Jean Jacques Rousseau
BIZITZA
 • Ginebran jaio zen, 1712an
 • Umezurtza izan zen, eta bere izekorekin bizi zen txikitatik

 • Filosofo Suizarra
 • Ilustrazioko pentsalari garrantzitsuenetarikoa izan zen.
 • Madame Louise de Warens-en laguntzailea bihurtu zen, bere bizitzan influentzia handia izan zuena.
 • 1742an Parisen irakasle izan zen
 • D’Alembert eta Dideroten laguna izan zen.
 • Reboluzio Frantsesean bizi zen
 • Voltairen Kontrakoa zen
 • Bere lanak Romatizismoan influitu zuten
IDEIA GARRANZITSUAK
 • Rousseauk pentsatzen zuen gizona naturalki ona dela, baina gizon kontenporaneoak bere zoriontasuna galdu duela
 • Gizonaren benetako askatasuna “askatasun morala” da
 • Rousseaurentzat, berdintasuna da pertsona batek beste pertsona bat ezin izatea erosi.
 • Maitatzeko lehenengo ezagutu behar da
Galderak
 • Olympe de Gougesen Emakumeen Eskubideei buruzko Adierazpena onartzen zuen Rousseauk?
Ez. Beste gizonen bezala pentsatzen zuen. Ilustratu (gehienak)  ez zeuden emakumeen alde
 • Zer esan nahi du abolizionista izatea? Horixe al zen Rousseau?
Esklabotzaren aurka zegoen mugimendua izendatzeko erabilia izan zen. Rousseau egon zen horren alde. “ROUSSEAU, cuyas ideas inspiraron la fase más democrática, más igualitaria y finalmente abolicionista de la Convención escribe en El Contrato social:
"La fuerza ha hecho los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado."
 • Beltzak zuriak bezalakoak zirela uste zuen Rousseauk?
Bi kulturak ezin direla elkartu esaten zuen. Berdintasun hori ez zen ikusgarria. Ez zen arrazista, baina zuriak gehiago zirela pentsatzen zuen.
 • Zure ustez Rousseauren ideiak osatu zituzten Olympe de Gouges eta Toussaint Louverturrek? Zergaitik? Gaur egun nolako eragina dute ideia horiek?
Olympe de Gougesek emakumea goraipatzen zuen. Gaurkotasun handiagoa da gaur egun Olympe de Gougesek esaten zuena: emakumeen eskubideak aldarrikatzen zituen. Gogoan izan behar da gaur egun emakume honek egin zuen ekarpena.

 • Autore horiek aurretiaz ezagutzen zenituen? Ikasi egin beharko lirateke? Zergatik?
Bai, baina ez ondo zer egin zuten. Olympe de Gougesek, adibidez, emakumeen alde nola egin zuen eta zelan jendeak ez zuela onartu esaten zuena eta orain, 200 urte geroago, nola gauzak aldatu diren eta bai. 
4.JARDUERA

4.JARDUERA


Bideotik ateratako esaldi esanguratsuak:
“La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía”
Denok edukiko ditugula eskubideak eskolara joateko: berdin dela aberatsak edo pobreak.


“Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses”

Ez gara perfektuak eta hori ez da existitzen. 

 10/02/2017
FIRST ACTIVITY
PRAYER:
I hear: 

I think: 


I wonder/dream:
                                

WHAT DO WE THINK ABOUT THE STORY?
 It looks like he does it in order to help the others, but he actually does it form himself.
TODAY'S SONG FOR PRAYER:


We don't have to say what are we going to change: we need to make the change.

SECOND ACTIVITY
1) What have we learnt?
We have learnt the history of the racism and feminism: how it was created,what are the problems and what can we do to change it.
2) What can we do to make a change?
Firstly, we should start treating everybody the same way everywhere. This is the most important thing to do. Secondly, we can't let anyone to build up a wall, this is a huge mistake because if you build it, the humanity is going to divide too and we don't want this. We have to be all together and fight against RACISM.

3. JARDUERA
Bi abesti entzun ditugu, gazteleraz. Lehenengoa, "Africanos en Madrid" deitzen da. Abesti horretatik atera dugun esaldia hau izan da: 

"Si miras bajo su piel, hay un mismo corazón"

Esanahia: Hemen esan nahi duena da denak berdinak garela eta berdin dela azalaren kolorea, denok bihotz bat dugula--> sentimendu berdinak...

Bigarren abestia, arrazismoaren aurkako RAP bat da eta bertan ere esaldi batzuk hautatu ditugu. Egia esan, bestea baino gehiago gustatu zaigu. 

"El racismo está en los bolsillos del hombre"
"El futuro es que tu hija exija dinero pal cine y se vaya con el hijo del que te vendía Clinex"
"Nueva generacióncon principios, dando una buena educación, sin prejuicios"
"El problema viene cuando no ven el problema y el problemase queda cuando lo niegan"

 Aukeratu ditugun esaldiak gaur egungo egoera azalatzen dute eta nola aldatu beharra dagoela.
Etorkizun batean, pertsona dirudun baten ume bat zinemara joaten dela, baina klinexak saltzen dituen beste guraso baten ume batekin. Gainera, aurreiritziak kendu behar direla, bestea ezagutu baino arinago epaitzen ditugulako. Adibidez, ume batek azal koloredun pertsona bati "BELTZ" ezizenaz deitzea.  
Resultado de imagen de niña blanca y niño negro

ONDORIOAK:

Lehenengo egunean, elkarrizketa bat egin genien txikiei. Hortatik atera genuen ondorioa da, guztiak desberdinak garela eta ez garela mespretxatu behar. Bigarren egunean berriz, arrazakeriaren historia ikusi genuen: horretarako denbora lerro bat egin genuen. Bertan konturatu ginen arrazakeria denbora askotatik dagoela eta oraindik denbora baterako jarraituko duela, guk ez badugu ezertxo ere ez egiten. Hirugarren eguenean, aldiz, "Selma" pelikula ikusi genuen; pelikula honetan ikasi genuen denok bateratzen bagara, gauza handiak egin ditzakegula, arazo hau kentzeko. Atzo, filosofiako testuak irakurri genituen eta Rousseau eta Olympe de Gougesi buruz hitz egin genuen. Olymperi buruz ikasi genuen, emakumeen egoera aldatu zuela: erakarpen garrantzitsu bat eginez. Azkenik, gaur arrazismoari buruz bi abesti entzun ditugu eta esaldi garrantzittsuenak aukeratu ditugu. Gainera, geroago arroza janean parte hartuko dugu, haien lekuan jartzeko. Arazo hau ekiditzeko porposamen batzuk emango ditugu.

PROPOSAMENAK:
 • Ikasi ditugun gauzak jende gehiagorekin partekatzea.
 • Guk egindako lana, blog-ekoa, aldizkari batean argitaratzea jende gehiagok ikus dezan.
 • Boluntario lana egitea.
 • Laguntzea etorkinei integratzen: gure hizkuntza irakasten, hemengo kultura...
 • Haiek ere beraien kultura azaltzea: guk ulertzeko.
 • Ez egin aurreiritzirik pertsona ezagutu baino lehen.
 • Erakutsi nola gertatu zen benetako arrazakeriaren historia: nola ez zen izan hain erraza

No hay comentarios:

Publicar un comentario